ADRESA

Cona, s.r.o.
Hutnícka 22, 040 01 Košice

IČO: 31662412
DIČ: 2020493068
IČ DPH: SK2020493068

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok - Piatok
08:30 - 12:00 / 12:30 - 17:00
Parkovanie 1 Hod. zdarma.

TELEFÓN

+421 915 737 300
+421 55 6323710

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I., Oddiel: Sro, Vložka: 2286/V
Ochrana a spracovanie osobných údajov.


Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/6220 781, fax č. 055/ 6224 547.