VÝVOJ APLIKÁCIÍ

Aplikácie pre operačný systém Windows

Aplikácie pre Windows vyvíjame od roku 1992. Naprogramovali sme niekoľko aplikácií pre zdravotníctvo, ktoré neustále zdokonaľujeme.

 • Delphi
 • C/C++
 • C#

Webové aplikácie

Tvoríme jednoduché webové stránky, až po zložité aplikácie a e-shopy. Webové aplikácie programujeme v jazykoch:

 • PHP
 • HTML
 • CSS/SCSS
 • jQuery
 • JavaScript

CONABUS

Systém určený pre medzinárodných autobusových dopravcov, umožňujúci správu autobusových liniek, cenníkov, provízií partnerov, obsahujúci aj internetový predaj lístkov atď.

 • software pre cestovné kancelárie a ostatných predajcov
 • homebuy - internetový predaj zahŕňajúci elektronické platby SLSP, VUB, Tatrabanka a CardPay
 • homebuy - možnosť umiestnenia predaja na WEB-ových stránkach cestovných kancelárií
 • evidencia autobusových liniek, správa ich cenníkov a taríf
 • správa partnerov (cestovných kancelárií, predajcov, WEB portálov)
 • správa pokladníkov
 • menová pokladňa
 • systém uzávierky
 • komunikácia so systémom IRIS
 • notifikácie IRIS e-mailom
 • systém provízií predajcov
 • dispečing umožňujúci blokovanie spojov alebo naopak ich posilnenie
 • prehľady tržieb, porovnania období atď.
 • systém posielania textových správ prostredníctvom programu

 • EUROBUS, a.s.

CONAPAT

Komplexný informačný systém pre oddelenie patológií.

 • prehľadná evidencia všetkých údajov o bioptických, cytologických, molekulárno - genetických a nekroptických materiáloch prijatých na oddelenie patológie v jednom systéme
 • evidencia výsledkov hodnotenia zaslaných materiálov
 • jednoduché písanie nálezu výberom vhodných viet zo zoznamu alebo vkladaním skratiek
 • tlač nálezov pre odosielateľa vo formáte A4 alebo A5
 • zaznamenávanie hodnotenia pitvy do pitevného protokolu, tlač pitevného protokolu
 • rýchle a jednoduché vyhľadanie údajov z databázy podľa ľubovolnej podmienky
 • vytvorenie kartotéky pacienta
 • komunikácia s nemocničným informačným systémom v zmysle dátoveho štandardu MZ ČR
 • pre zákazníkov v Čechách je vytvorená česká mutácia programu
 • modul na komunikáciu so vzdialeným odosielateľom materiálov
 • posielanie výsledkov vo formátoch MZ ČR, Medea II, dasta verzie 3 a 4 alebo ako TXT súbor
 • fotomodul - obrazová dokumentácia vyšetrených materiálov
 • roche – pripojenie k farbiacim automatom Roche
 • jednoduchá modifikácia všetkých číselníkov
 • automatické bodovanie podľa vytvorených blokov, preparátov, operácii atď.
 • bodové hodnotenie výkonov podľa bodovníka, využívanie metodík pri bodovaní
 • vytváranie štatistiky – „hodnotenie činnosti oddelenia“ za jeden alebo viac mesiacov
 • vytváranie rôzných prehľadov a zúčtovacích dokladov A1, A2, A3 a UZD
 • prihlasovanie sa do systému pod užívateľským menom a heslom, priradenie užívateľských práv užívateľom
 • možnosť POOL vyúčtovania zo zdravotníckymi zariadeniami (export dávok, DBF suborov, zostáv a štatistík)
 • web rozhranie pre rýchly prístup klinika k výsledkom vyšetreni pacientov (podľa kódu lekára alebo oddelenia a hesla), s neobmedzenou históriou
 • neustály vývoj programu, možnosť zmien a doplnkov v programe podľa priania zákazníka

 • Unilabs Slovensko
  • Bratislava
  • Košice
  • Martin
  • Banská Bystrica
  • Prešov
  • Topoľčany

 • Martinské bioptické centrum
  • Martin
  • Banská Bystrica
  • Žilina

 • Národný onkologický ústav
 • Univerzitná nemocnica Martin
 • Ústav patologickej anatómie LFUK Bratislava
 • Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Praha
 • Fakultná nemocnica Nové Zámky
 • MUDr. Popaďák, Vranov nad Topľou
 • MUDr. Bilanin, Humenné

CONALAB

Komplexný informačný systém pre genetické oddelenie.

 • prehľadná evidencia všetkých údajov o bioptických, cytologických, molekulárno - genetických a nekroptických materiáloch prijatých na oddelenie patológie v jednom systéme
 • evidencia výsledkov hodnotenia zaslaných materiálov
 • jednoduché písanie nálezu výberom vhodných viet zo zoznamu alebo vkladaním skratiek
 • tlač nálezov pre odosielateľa vo formáte A4 alebo A5
 • zaznamenávanie hodnotenia pitvy do pitevného protokolu, tlač pitevného protokolu
 • rýchle a jednoduché vyhľadanie údajov z databázy podľa ľubovolnej podmienky
 • vytvorenie kartotéky pacienta
 • komunikácia s nemocničným informačným systémom v zmysle dátoveho štandardu MZ ČR
 • pre zákazníkov v Čechách je vytvorená česká mutácia programu
 • modul na komunikáciu so vzdialeným odosielateľom materiálov
 • posielanie výsledkov vo formátoch MZ ČR, Medea II, dasta verzie 3 a 4 alebo ako TXT súbor
 • fotomodul - obrazová dokumentácia vyšetrených materiálov
 • roche – pripojenie k farbiacim automatom Roche
 • jednoduchá modifikácia všetkých číselníkov
 • automatické bodovanie podľa vytvorených blokov, preparátov, operácii atď.
 • bodové hodnotenie výkonov podľa bodovníka, využívanie metodík pri bodovaní
 • vytváranie štatistiky – „hodnotenie činnosti oddelenia“ za jeden alebo viac mesiacov
 • vytváranie rôzných prehľadov a zúčtovacích dokladov A1, A2, A3 a UZD
 • prihlasovanie sa do systému pod užívateľským menom a heslom, priradenie užívateľských práv užívateľom
 • možnosť POOL vyúčtovania zo zdravotníckymi zariadeniami (export dávok, DBF suborov, zostáv a štatistík)
 • web rozhranie pre rýchly prístup klinika k výsledkom vyšetreni pacientov (podľa kódu lekára alebo oddelenia a hesla), s neobmedzenou históriou
 • neustály vývoj programu, možnosť zmien a doplnkov v programe podľa priania zákazníka

 • Národný onkologický ústav Bratislava

CONABORN

Systém je určený pre novorodenecké oddelenia a oddelenia neonatológie.

 • evidencia novorodenca a rodičov
 • možnosť voľby "Anonymný pôrod" alebo "Z hniezda záchrany" čím sa údaje o rodičoch nespracovávaju
 • kompletné číselníky obcí, okresov a ich kódových označení pre potreby zostáv
 • číselníky MKCH-10 a sesterských diagnóz
 • systém odosielania elektronického hlásenia emailom

Systém eviduje a tlačí zostavy:

 • vstupný záznam pre neonatologické pracoviská
 • správa o novorodencovi
 • hlásenie vrodenej vývojovej chyby ZR (MZ SR) 12-12 vrátane elektronického hlásenia emailom
 • hlásenie nozokomiálnej nákazy
 • ošetrovateľská správa